Pozvánka na školení: Strojní zařízení – intenzivní kurz

eshop Nakupte v našem
eshopu Systemotronic

Zveme Vás na školení L.P.Elektro, 

jehož jsme partnerem, a kde přednáší náš kolega Filip Němeček.

Akce je úvodem do komplexní problematiky strojních zařízení. V jejím rámci budou představeny základní legislativní, technické a bezpečnostní požadavky, včetně specifikací pro elektrická zařízení strojů dle normy ČSN EN 60 204-1. Dozvíte se rovněž o možných způsobech posouzení rizik v souladu s ČSN EN ISO 12 100, ČSN EN ISO 13 849, ČSN EN 62 061, … – obsah, požadavky, metodické postupy při zpracovávání posouzení rizik i při navrhování hodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti. 

Součástí programu bude i pohled na problematiku provozovaných strojních zařízení, na která se vztahují minimální požadavky uvedené v NV ČR č. 378 / 2001 Sb. a ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009 / 104 / ES.

Termíny: 

13. 6.–14. 6. Ostrava                20. 6.–21. 6. Praha

Pokud využijete náš slevový kód na pozvánce, ušetříte 300 Kč z ceny kurzu.