Nabízíme komplexní služby spojené s bezpečností strojů a strojních zařízení.

Vedle prodeje výrobků od našich partnerských společností poskytujeme zákazníkům služby naší technické kanceláře ve Žďáru nad Sázavou.

Zákazníkům tak můžeme nabídnout kompletní zpracování projektů, včetně návrhu a výroby jednoúčelových strojů a servisní služby pro ČR a SR. Mezi stěžejní činnosti technické kanceláře patří:

 • posouzení rizik strojních zařízení
 • vytvoření dokumentace v e-planu
 • programování – od jednoduchých malých řídicích systémů až po složitá plc, případně vč. vizualizace procesu pro lepší a rychlejší odstranění poruchy
 • doplnění chybějících krytů, plotů, ale také štítků
 • odborná montáž přístrojů a kabeláže, vč. výroby rozváděčů
 • na přání zajistíme potřebné dokumenty spojené s výrobou a provozem strojního zařízení – kontroly, měření, revize
 • dodaná a nainstalovaná zařízení uvedeme do provozu, otestujeme dle platných norem a předpisů a protokolárně předáme
 • zajistíme záruční i pozáruční servis

Návrh a výroba jednoúčelových strojů

Do portfolia našich služeb patří také vývoj a výroba jednoúčelových strojů, sloužících zejména k automatizaci výrobních procesů, zjednodušení zkoušek Vašich výrobků a zefektivnění výrobního procesu.

Na základě Vámi zadaných požadavků a informací zpracujeme:

 • návrh jednoúčelového stroje, přípravku, měřícího či testovacího zařízení nebo konstrukce
 • 2D technickou dokumentaci pomocí konstrukčního software
 • 3D dokumentaci předanou v elektronické podobě
 • kompletní dokumentaci ke stroji - na základě dostupných podkladů vytvoříme 3D model Vaší aplikace vč. výkresové dokumentace ve 2D, kusovníků, elektrických, hydraulických a pneumatických schémat.Zpracujeme Vám ji a dodáme v elektronické podobě ve formátech pdf, dwg, dxf, step
 • výrobu a montáž strojů a zařízení v naší prototypové dílně

Součásti dodávky nového zařízení je odzkoušení a uvedení do provozu, proškolení obsluhy a předání technické dokumentace vč. příslušné certifikace. K zařízení poskytujeme záruční a dle přání zákazníka i pozáruční servis. 

Naší prioritou je, aby Vaše NOVÉ nebo PROVOZOVANÉ strojní zařízení odpovídalo všem relevantním požadavkům evropských Směrnic a harmonizovaných norem, které se na něj vztahují.