Firma Systemotronic a Phoenix Contact si vás dovolují pozvat na odborný seminář Bezpečnost strojních zařízení 2019, na kterém vám připomeneme nejen stále platné zásady, ale i novinky v oblasti bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení a představíme změny v příslušných normách.

Odborný seminář se bude zaměřovat především na změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019. Po absolvování školení obdržíte certifikát.

 

Místa a termíny konání

 • 15. 5. 2019, Ústí nad Labem, Clarion Congress hotel
 • 16. 5. 2019, Plzeň, IBIS hotel
 • 22. 5. 2019, Frýdek Místek, Penzion u Křivého psa
 • 23. 5. 2019, Humpolec, Fabrika hotel
 • 5. 6. 2019, Brno, BVV, Kongresové centrum
 • 6. 6. 2019, Praha, Informační a vzdělávací centrum FLORET
Stáhnout pozvánku v pdf formátu Přihlásit se on-line

 

Program odborného semináře (od 9:00 do 16:00)

1. část

 • Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019
 • Rozsah platnosti normy
 • Obecné požadavky na elektrická zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika dle ČSN EN ISO 12100
 • Způsoby připojování a vypínání strojních zařízení
  Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na připojení, hlavní vypínače, odpojování…
 • Heavycon – těžké konektory, připojení strojů, svorky pro velké průřezy, zemnicí svorky

2. část

 • Požadavky na ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem (druhy ochran, požadavky pro obvody PELV, …)
 • Přepětí, zdroje, ochrana zdrojů, filtry
 • Ochranná zařízení používaná u elektrických instalací strojů
 • Pospojování a požadavky na ochranné obvody
 • Problematika unikajících zemních proudů s hodnotou vyšší než 10 mA (měření a požadovaná opatření)
 • Nouzové funkce – nouzové zastavení, nouzové vypnutí (požadavky na nezáměnnost a použití nouzových funkcí)
 • Bezpečnostní relé a snímače, I/O safety, PLCNext
 • Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje (Instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
 • PTFIX – rozvod nízkých napětí, značení, nářadí

3. část

 • Ověřování dle kapitoly 18. Požadované zkoušky – kontrola nebo revize? Kdo, proč a jakým způsobem, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a NV ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000.
 • Elektromobilita

Přednáší

 • FILIP NĚMEČEK, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
 • JIŘÍ PRCHAL, PHOENIX CONTACT, s.r.o., Produktový manažer

 

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • montážní a výrobní firmy;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektové manažery, pracovníky kontroly jakosti a vyšší management.

 

Účastnický poplatek

Cena za účastníka: 1.500 Kč vč. DPH
Po přihlášení uhraďte částku převodem dle pokynů v potvrzení objednávky. Daňový doklad vám zašleme po obdržení platby e-mailem. V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.
Termín pro zaslání přihlášek je nejpozději týden před vybraným termínem konání.
V případě odhlášení ze semináře 5 kalendářních dnů a méně před datem konání, účtujeme storno poplatek ve výši 100% sazby. V případě neúčasti se vložné nevrací.

Stáhnout pozvánku v pdf formátu Přihlásit se on-line

 

Organizátoři semináře

SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
www.systemotronic.cz

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
www.phoenixcontact.cz

Pro více informací a s případnýmy dotazy se obraťte na tel: +420 538 707 107 nebo na e-mail: nadenickova@systemotronic.cz