Posouzení rizik strojních zařízení je prvním stupněm v celém procesu vývoje a konstrukce strojního zařízení, které vyhovuje všem současným předpisům a harmonizovaným normám.

Posouzení rizik u nového strojního zařízení zahrnuje:

 • seznámení s projektem strojního zařízení ve Vaší konstrukci nebo přímo při výrobě
 • definování možných nebezpečí, jejich zdrojů a možných následků v různých provozních režimech strojního zařízení ve všech fázích životnosti (dle ČSN EN ISO 12 100: 2011 nebo dle norem typu C)
 • konzultaci možných řešení k zajištění bezpečnosti strojního zařízení společně s Vašimi pracovníky v konstrukci

Následné kroky

 • vypracování detailní analýzy- rizik strojního zařízení
 • definování potřebných opatření k zajištění bezpečnosti na základě platných předpisů a norem
 • realizace doporučených opatření k zajištění bezpečnosti strojního zařízení

Posouzení rizik u provozovaného strojního zařízení zahrnuje:

 • prohlídku strojního zařízení ve Vašem závodě
 • vyhodnocení souladu strojního zařízení s minimálními požadavky na provozovaná strojní zařízení
 • prezentaci zjištěných nedostatků
 • konzultaci možných řešení k zajištění bezpečnosti strojního zařízení společně s Vašimi pracovníky ve výrobě a údržbě

Následné kroky

 • definování potřebných opatření k zajištění bezpečnosti na základě platných předpisů a norem
 • realizace doporučených opatření k zajištění bezpečnosti strojního zařízení

Výsledkem tohoto procesu bude zpráva o stavu Vašich strojů, která Vám umožní naplánovat investice tak, aby Vaše stroje byly vždy bezpečné.

I v dalších krocích jsme na Vaší straně a vyřešíme proces odstranění závad za Vás. Od chybějící tabulky až po chybějící kryty, ploty, ovladače nouzového zastavení, snímače zajišťující bezpečnost, …atd.

Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení

Filip Němeček
Mobil: +420 733 736 559
E-mail: nemecek@systemotronic.cz

Radek Liška
Mobil: +420 603 479 137
E-mail: liska@systemotronic.cz