MSV-2019

Zveme Vás na cyklus odborných seminářů, který je zaměřen na požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi.

Dále na základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a na hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3.
Cílem odborných seminářů zaměřených na strojní zařízení pořádaných multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz spolu se SYSTEMOTRONIC, s.r.o. a dalšími partnery v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu MSV 2019 je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se strojních zařízení strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Přihlásit je možné se na oba dva dny nebo i samostatně na vybraný termín.

Termín konání:

10. 10. 2019 – Požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi
11. 10. 2019 – Základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a změny v ČSN EN 60204-1 ed. 3

Místo konání:
Výstaviště BVV, Brno
Hala E, Konferenční sál E3

Seminář je především určen pro:

 • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
 • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
 • pracovníky montážních a výrobních firem;
 • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
 • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, je hodnocen 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Stáhnout pozvánku v pdf formátu Přihlásit se on-line

 


Program dne 10. 10. 2019

Požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 11:30 Dopolední blok přednášek

 • Legislativní požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV ČR č. 378/2001 Sb. Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
 • Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci dle směrnice 2009/104/ES.
 • Komentáře k rozdílům mezi NV ČR č. 378/2001 Sb. a Směrnicí 2009/104/ES a jejich dopady na praxi při dovozu strojního zařízení.

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

11:30 – 11:45 Přestávka

11:45 – 13:45 Odpolední blok přednášek

 • Definování, kdy a za jakých podmínek se při opravách, úpravách, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích z provozovaného zařízení stává zařízení „nové“, na které se vztahuje směrnice 2006/42/ES a kdy zůstává provozované zařízení provozovaným zařízením (podstatná a nepodstatná změna). Právní dopady takovýchto změn.
 • Praktický postup při posouzení bezpečnosti provozovaného strojního zařízení a navržení ochranných opatření k zajištění bezpečnosti. Reálné posouzení na základě fotografií skutečného strojního zařízení.

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími

14:00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2019

 


Program dne 11. 10. 2019

Základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a změny v ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 11:30 Dopolední blok přednášek

 • Požadavky vyplývající ze směrnice 2006/42/ES a dokumentace o posouzení rizika podle normy ČSN EN ISO 12100 na použití optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob podle souboru norem ČSN EN 61496 a ČSN EN ISO 13855.
 • Návaznost dokumentace o posouzení rizik podle normy ČSN EN ISO 12100 na návrh elektrických zařízení strojů a hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Požadavky norem ČSN EN ISO 13855 (Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla) a souboru ČSN EN 61496-1 až 3 (Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD – světelné závory); Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR – laserové scannery)).

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

11:30 – 11:45 Přestávka

11:45 – 13:45 Odpolední blok přednášek

 • Příklady provádění měření doběhu optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob u strojního zařízení.
 • Praktický postup při implementaci ochranných zařízení pro detekci osob v praxi.

Přednáší:
Ing. Milan Branda, TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.
Mgr. Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícími

14:00 Individuální návštěva veletrhu MSV 2019

 


 

Stáhnout pozvánku v pdf formátu Přihlásit se on-line

 

Organizační pokyny

Účastnický poplatek (na jednoho účastníka):

 • 10. – 11. 10. 2019 – účast oba dny   1 600 Kč vč. DPH
 • 10. 10. 2019 – účast jeden den        1 000 Kč vč. DPH
 • 11. 10. 2019 – účast jeden den        1 000 Kč vč. DPH

Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky. Daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.

Studijní materiály: Každý účastník obdrží při prezenci sborník v tištěné a elektronické podobě a kompletní slidy z přednášek.
Každý z účastníků obdrží předem vstupenku na veletrh MSV 2019 (bude zaslána elektronickou poštou týden před pořádáním odborného semináře).

Zakončení semináře: Certifikátem o absolvování, který bude zaslán elektronickou poštou na e-mail uvedený při přihlášení.

Organizátor semináře:

Bc. Jaroslav Bubeníček – ElektroPrůmysl.cz
Holzova 2846/23, 628 00 Brno
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
E-mail: jb@elektroprumysl.cz
Tel.: +420 608 883 480
www.elektroprumysl.cz