Nabízíme komplexní služby spojené s bezpečností strojů a strojních zařízení.

Kanceláře
Nábřežní 10
591 01 Žďár nad Sázavou

Vedoucí technik: Lubomír Němec
Mobil: +420 737 736 562
Telefon: +420 566 532 165
E-mail: nemec@systemotronic.cz

Návrh a výroba jednoúčelových strojů

Sídlo firmy
Hybešova 38
602 00 Brno

Vedoucí: Ing. Filip Korsa
Mobil: +420 728 248 702
Telefon: +420 538 707 108
E-mail: korsa@systemotronic.cz