Zpracování dokumentů spojené s výrobou a provozem strojního zařízení:

  • posouzení rizik strojních zařízení nových i provozovaných
  • zpracování kompletních návrhů ochranných opatření k zajištění bezpečnosti strojních zařízení
  • návrhy a ověřování bezpečnostních obvodů strojního zařízení v souladu s EN ISO 13 849 (vypracování protokolů pomocí verifikačních programů)
  • zkoušky a ověřování dle EN 60 204-1 (článek 18), kontroly, měření, revize
  • ověření souladu strojního zařízení s platnými legislativními požadavky:
    • a) dle NV ČR č. 378/2001 Sb. (NV SR č. 392/2006 Z.z.) pro provozovaná strojní zařízení – prováděcí právní předpis ke směrnici 2009/104/ES stanovující minimální požadavky
    • b) dle NV ČR č. 176/2008 Sb. (NV SR č. 436/2008 Z.z.) pro nová strojní zařízení – prováděcí právní předpis ke směrnici 2006/42/ES stanovující základní požadavky
  • školení technických požadavků na strojní zařízení

Rozdíl mezi logem CE a podobnou značkou China Export

Conformité Européenne

China Export

Filip Němeček

Mobil: +420 733 736 559

E-mail: nemecek@systemotronic.cz

Radek Liška

Mobil: +420 603 479 137

E-mail: liska@systemotronic.cz