Pro Vaši bezpečnost skočíme do ohně!

Firma ZANDER Aachen je Vaším expertem pro bezpečnostně technická řešení výrobního průmyslu. Základním předpokladem je důkladná znalost požadavků vyplývajících z Evropských směrnic a harmonizovaných norem.

Směrodatné podmínky

Požadavky na zařízení se liší, jestliže se jedná o výrobní technologie nebo o strojní zařízení. V této souvislosti jsou pak v příslušných normách uvedeny požadavky, které výrobci musí dodržovat. Výrobcům tak vyvstává otázka, jaké hledisko bezpečnosti musí být bráno v úvahu.
Velkou výhodou bezpečnostní techniky Zander je, že má schválení konstrukčních typů od TÜV Rheinland pro obě oblasti, tzn. že všechny níže uvedené produkty splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky PL e dle ČSN EN ISO 13849 nebo SILCL 3 dle ČSN EN 62061 a požadavky na elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení v nepřetržitém provozu dle ČSN EN 50156-1 ed. 2, platné od roku 2015. Firma ZANDER nabízí pro tuto oblast celé spektrum produktů od bezpečného rozšíření kontaktů až po malé bezpečnostní řídicí jednotky s možností hierarchického mapování veškerých bezpečnostních požadavků.

bezpecnostni rele 2016 1

Bezpečnostní spojovací relé SK3D / Bezpečnostní relé SR3D

Bezpečnostní spojovací relé SK3D se optimálně hodí pro zesílení kontaktů, znásobení kontaktů a galvanické oddělení. Kromě toho umožňuje filtrování bezpečnostních polovodičových výstupů nadřazených bezpečnostních systémů. To vše s minimální náročností elektrického zapojení (úspora až 60 % ve srovnání se standardními bezpečnostními relé). Volitelně je k dispozici systém bezšroubového zapojení pomocí pružinových svorek. Bezpečnostní relé SR3D splňuje požadavky klasického zařízení pro nouzové zastavení s tou zvláštností, že je schváleno speciálně pro použití u kotlů a pomocných zařízení v nepřetržitém provozu. Velkou výhodou je, že je lze použít místo normativně předepsaných různých kombinací relé dle normy ČSN EN 50156-1 ed. 2, platné od roku 2015. To znamená velkou úsporu prostoru a nákladů. Oba produkty jsou dostupné pro ovládací napětí jak 24 V tak i 230 V.

Malá časová řídicí jednotka SCB

Bezpečnostní časová řídicí jednotka SCB umožňuje bezpečné zpožděné zapínání a vypínání v rámci řetězce procesní nebo topné technologie. Malá řídicí jednotka skýtá maximální možnosti diagnostiky včetně chybových hlášení, což minimalizuje náročné uvedení do provozu a provádění údržby. Dostupná jsou provedení jak s polovodičovými, tak reléovými výstupy. Bezkonkurenční vlastností je velká šířka rozsahu a přesné nastavení časového zpoždění. K dispozici jsou časové rozsahy od 0,1 do 99 s, min. nebo až 99 hod. To všechno s maximální přesností nastavení až 0,1 s pomocí otočného tlačítka v kombinaci s displejem LED.

bezpecnostni rele 2016 2

Bezpečnostní, individuálně konfigurovatelná malá řídicí jednotka TALOS®

Pokud je požadováno monitorování celého řetězce výrobního procesu s maximální možnou mírou diagnostiky, potom je TALOS® tou správnou volbou. 14 bezpečnostních vstupů, 3 bezpečnostní polovodičové výstupy a 6 signalizačních výstupů umožňují bezpečné monitorování celého výrobního řetězce.
TALOS® splňuje, stejně jako všechny představené produkty firmy ZANDER, požadavky normy na kotle a pomocná zařízení v nepřetržitém provozu podle ČSN EN 50156-1 ed. 2, platné od roku 2015 a současně maximální bezpečnostní požadavky PLe, kategorie 4 dle ČSN EN 13849-1 a SILCL 3 dle ČSN EN 62061. Firma ZANDER provede předběžnou konfiguraci řídicí jednotky podle individuálních požadavků zákazníka. To umožňuje realizovat tyto aplikace:

  • Použití s větším počtem různých časových zpoždění, např. signalizace blížícího se vypnutí
  • Provozy vyžadující kvitování s indikací stavu (výstražná kontrolka, signalizační světlo). Bez kvitace v nastaveném čase dojde k bezpečnému vypnutí.
  • TALOS® jako jednotka pro bezpečné opětovné zapnutí při výpadku elektrické sítě (proces se při obnovení spínacích stavů navrátí opět do pracovní pozice)
  • Bezpečné monitorování spouštění hořáků
  • Vizualizace a monitorování celého bezpečnostního řetězce.

To všechno při maximálním možném rozsahu diagnostiky. Kromě toho má základní jednotka TALOS® k dispozici reléový rozšiřující modul TE-OR3. Podrobnější informace k jednotlivým produktům naleznete na našich webových stránkách

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám vrací.