MINOS - ultra kompaktní bezpečnostní modul

Jak vypadají klasické bezpečnostní moduly? Standardně se setkáváme s přístroji v různých typových velikostech, většinou na konstrukční bázi tzv. reléové logiky.

Ne tak s novou řadou MINOS německé firmy Zander Aachen, kde základem jsou bezpečné polovodičové výstupy. Ty předurčují u těchto modulů celou řadu vlastností, které je odlišují od „konvenčních bezpečnostních relé“:

 • téměř neomezená dostupnost systému díky nulovému mechanickému opotřebení kontaktů
 • vysoká mechanická stabilita polovodičových výstupů a odolnost vůči vibracím v porovnání s běžnými bezpečnostními relé
 • výrazně vyšší spínací rychlost
 • možnost velmi kompaktní instalace (šířka pouzdra pouze 6,2 mm)
 • navíc 4 stavové a chybové LED umožňující vysokou úroveň diagnostiky, což dále zvyšuje dostupnost

mimos safety

Tyto technologické vlastnosti přinášejí uživatelům klasických bezpečnostních aplikací značné výhody. Pomocí bezpečnostních modulů MINOS je možné monitorovat jak tlačítka nouzového zastavení, tak i všechny běžně dostupné spínače pro sledování ochranných krytů a jejich blokování. Rovněž lze monitorovat světelné závory nebo jen posílit výstupy bezpečnostních řídicích systémů (Safety PLC).
Všechny tyto funkce najdete v modulech MINOS, které svou šířkou zabírají jen zlomek klasické instalace (6,2 vs. typických 22,5 mm) téměř všech běžně dostupných bezpečnostních relé. To znamená, že zbyde větší prostor v rozváděči a maximální volnost při návrhu bezpečnostní logiky.

Řada MINOS zahrnuje skupinu relé v různých variantách. Vedle zapojení vstupního obvodu se rozlišují jednotlivé typy připojení (šroubové nebo pružinové svorky), jakož i maximální dosažitelná úroveň bezpečnosti obvodů. Speciálně pro ovládání citlivých výstupních prvků jsou vhodné varianty s PL d, které nevysílají na výstupu modulu žádné testovací impulsy. Také jsou cenově výhodnější, než varianty s PL e.
Rozmanitost dostupných variant přináší další výhodu. Náklady na zapojování jsou minimalizovány, protože tyto miniaturní přístroje jsou vnitřně elektricky předkonfigurovány.
Všechny varianty modulů řady MINOS splňují požadavky norem EN ISO 13849-1 a EN 62061 až do PL e / SILCL 3 (verze SL1E). Jsou určeny pro použití v procesním průmyslu v souladu s EN 746-2, IEC 61511-1 a ČSN EN 50156-1 (až SIL 3) – jsou certifikovány pro použití ve spalovacích zařízeních v nepřetržitém provozu.
Moduly MINOS jsou obzvlášť vhodné pro decentrální bezpečnostní systémy a logické jednotky. Zejména díky své mimořádně kompaktní velikosti a širokému využití přinášejí v aplikacích inovativní přidanou hodnotu.

mimos safety 2

Hlavní vlastnosti:

 • šířka 6,2 mm
 • 2-kanálový bezpečnostní vstup
 • 1 bezpečnostní polovodičový výstup
 • 1 pomocný výstup
 • pokročilá stavová a chybová LED diagnostika
 • ultra tenké & efektivní provedení

Varianty bezpečnostních modulů, SLxD a SLxE:

 • podle úrovně bezpečnosti:
  - SLxE: Varianta pro maximální požadavky na bezpečnost až do PL e / SIL CL 3 (dle norem EN ISO 13849-1, nebo IEC 62061). Testovací pulzy na bezpečném výstupu zajišťují detekci chyb během provozu.
  - SLxD: Varianta pro požadavky na bezpečnost až do PL d / SIL CL 2 (dle EN ISO 13849-1, nebo IEC 62061). Neumožňuje testovací pulzy na bezpečném výstupu. Vhodné pro ovládání citlivých aktuátorů.
 • podle použití:
  - SL1E(D): pro 2-kanálové okruhy nouzového zastavení a monitorování bezpečnostních krytů s pokročilou detekcí zkratů
  - SL2E(D): pro světelné závory, OSSD výstupy, nebo 1-kanálový okruh nouzového zastavení
 • manuální / automatický start
 • šroubové / pružinové svorky

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám vrací.